Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

De Klok NV
Wanzelesteenweg 73A/001
B-9260 Serskamp
E-mailadres: admin@deklok.be
Ondernemingsnummer: BE0478 777 548

Artikel 2 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als

Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten Of diensten verwerft Of gebruikt).

 1. Wij leveren enkel in Europese landen. Wens je een bestelling te plaatsen uit een ander land, gelieve contact op te nemen via e-mail.
 2. Om een bestelling met alcohol te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders Of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst Is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 

Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft Of onderworpen Is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk In ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten, deze kunnen echter qua kleur en uitzicht soms licht afwijken van de realiteit.

Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet

verplicht om je alsnog te leveren.

 1. Je bestelling Is compleet en de overeenkomst tussen ons Is definitief zodra we je

bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- Of

debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We

aanvaarden Bancontact, paypal, iDeal,... . Indien de uitgever van je kaart weigert om In te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/Of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering:

levering op een adres of afhaalpunt of afhalen in onze winkel,. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je

betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Aangezien de bestelde goederen voeding beftreffen en ‘’DE KLOK NV’’ geen controle heeft over de opslag, bewaring en behandeling van de goederen na verzending is terugname door ‘’De Klok NV’’ onmogelijk.

Artikel 5 - De prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten in europa en exclusief verzendkosten. Buiten de EU kunnen in het land van bestemming douane kosten aangerekend worden, deze zijn steeds voor rekening van de koper. Wanneer de koper effectief de bestelling plaatst worden de eventuele verzendkosten toegevoegd om zo tot het totaal te betalen bedrag te komen.
 2. Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en/of fouten.

Artikel 6 - Conformiteit

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Voor voedingswaren, welke ook de aard, raadt De Klok NV diabetici en mensen met voedingsallergieën aan om het etiket te lezen en na te volgen.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel In stock Is wordt het verzonden binnen de 3 à 5 werkdagen, de levertijd van zodra het pakje is aangeboden bij de transporteur is afhankelijk van het land. Wanneer een artikel niet In webshop stock Is, kunt u ons steeds contacteren omtrent de levertermijn. Wij informeren u ook over de leveringstermijn In jouw bestelling bevestiging.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 1. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering Of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Artikel 8 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een

(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en In het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers Of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie,etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via admin@deklok.be.

We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, Is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing Is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden In de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de

Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 1. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze

link: http://ec.europa.eu/odr